Kontakt Penzion Jablonec GPS a GDPR

Pension Ayky
Hana a Tomáš Zemanovi
Oblouková 8
466 01 Jablonec nad Nisou
telefon: 420 483 722157
Mobil Tomas 00420 602 136353

Mobil Hana 00420 728 999044

Pension mail: info@ayky.cz

IČO: Anna Zemanová-12044113

IČO: Tomáš Zeman-66643562

Google mapa

GPS NAVIGATION: Latitude:50.713451, Longitude:15.167699

GPS NAVIGATION: Loc: 50°42'48.352"N, 15°10'3.295"E

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Název: Pension Ayky

Adresa Pensionu: Oblouková 732/8, 46601 Jablonec nad Nisou

Majitel: Tomáš Zeman ičo 66643562 – restaurační činnost

Provozovatel ubytování: Anna Zemanová ičo 12044113 - ubytování 

Vypracováno: 25. 5. 2018

Majitel pensionu informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých Pension Ayky jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých ubytovacích služeb nakládá s osobními údaji svých klientů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob.

Pension Ayky jako správce osobních údajů (dále také jen „správce“) v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb vyžaduje poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

 1. jméno a příjmení
 2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 3. datum narození, číslo OP
 4. e-mailová adresa
 5. telefon 

Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k souhlasu s rezervací pobytu v konkrétním termínu. U klientů, kteří pobyt pouze poptávají, a nedojde následně k rezervaci a zaslání zálohové faktury, osobní údaje správce nevyžaduje a nezpracovává. 

Účel zpracování osobních údajů

 

Pension Ayky jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • Pro splnění právní povinnosti je správce povinen vyžadovat údaje 1) – 3) podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místních poplatcích v platném znění.
 • Pro účely oprávněných zájmů poskytovatele ubytování pak správce od klientů vyžaduje e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje jsou nutné pro efektivní komunikaci mezi klienty a ubytovatelem.

Správce nepoužívá osobní údaje klientů k zasílání reklamních nabídek. 

Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů. 

Zpracování osobních údajů

a)    Zpracování

 • Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků GDPR.
 • Do kontaktu s osobními údaji klientů přicházejí pouze majitelé a následně orgány, které tyto údaje vyžadují ze zákona (např. Městský úřad Jablonec nad Nisou).
 • Zpracovávání provádějí pouze majitelé pensionu a správce osobně. 

b)    Uložení

 • Pro efektivní komunikaci s klienty jsou uchovávány osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon. Ty jsou uloženy v elektronické podobě se zabezpečením.
 • Data narození jsou zaznamenány a uchovávány v elektronické podobě se zabezpečeným uložením. 

c)    Archivace

 • Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními předpisy. 

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany města Jablonec, pro kterou jsou vybírány místní poplatky a cizinecké policie.

 

 

 

Popis cesty k penzionu Ayky

 1. penzion Ayky  Jablonec nad Nisou, Jizerské hory je na okraji města
 2. jestliže přijíždíte od Prahy do Jablonce, dáte se první ulicí za cedulí Jablonec nad Nisou doprava (míjíte fotbalový stadion) a hned po 200m doleva, následně po 300m je penzion Ayky
 3. jinak z hlavní silnice (Turnovská) až na místo je penzion Ayky označen turistickou navigační značkou s modrou postýlkou a plavecký bazén.
 4. ...a zde je mapa cesty k penzionu Ayky v Jablonci

GPS NAVIGATION:Latitude:50.713451, Longitude:15.167699

Novinkou od roku 2016 - pro silnici z Turnova do Liberce není nutná dálniční známka

Pension AykyHana a Tomáš ZemanoviOblouková 8466 01 Jablonec nad Nisoutel.: +420 483 722 157mobil: +420 602 136 353e-mail: info@ayky.cz